پرسشهای متداول
پرسشهاي متداول
 
ردیف پرسش موضوع جزییات
1

جهت اعلام مشكلات و اختلالات سرويس اينترنت پرسرعت با چه شماره اي بايد تماس گرفت؟

اطلاع یابی
2 براي اعلام شماره كد ملي چه اقدامي بايد كرد؟ اطلاع یابی
3

جهت پرداخت قبوض تلفن همراه اول از طريق تلفن ثابت بايد چه كرد؟

اطلاع یابی
4

براي ثبت نام سرويس اينترنت پرسرعت چه اقدامي لازم است؟

اطلاع یابی
5

متقاضيان شماره هاي چهاررقمي جهت اطلاعات بيشتر بايد با چه شماره اي تماس نمايند؟

اطلاع یابی
6 براي اطلاع از نرخ مكالمات خارج از كشور تلفن همراه اول بايد به كجا مراجعه كرد؟ اطلاع یابی
7 از چه طريق مي توان مبلغ كاركرد تلفن ثابت خود را جويا شد؟ اطلاع یابی
8 جهت ارائه انتقادات و پيشنهادات مخابراتي با چه شماره اي مي توان تماس گرفت؟ اطلاع یابی
9 در صورت مشاهده پيام بروي گوشي همراه كه شما برنده طرح ثامن شده ايد به مبلغ 7000000 ميليون ريال چه اقدامي لازم است صورت پذيرد؟ اطلاع یابی
10 براي غير فعال نمودن انتقال مكالمه تلفن ثابت بايد چه كدي را وارد كرد؟ اطلاع یابی