شرکت مخابرات خراسان رضوی | خدمات اینترنتی تلفن همراه و ثابت
حالت نمایش :
نمايش جزييات خبر
 
     
 

مدیر منابع انسانی مخابرات منطقه خراسان رضوی؛


جلسه آموزشی و هماهنگی در خصوص سامانه حضور و غیاب ( HRIS )به صورت ویدئو کنفرانس با حضور سرپرست منابع انسانی شرکت مخابرات ایران برگزار شد

 
اخبار عمومی
روابط عمومی
 

مدیر منابع انسانی مخابرات منطقه خراسان رضوی؛

جلسه آموزشی و هماهنگی در خصوص سامانه حضور و غیاب ( HRIS )به صورت ویدئو کنفرانس با حضور سرپرست منابع انسانی شرکت مخابرات ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه خراسان رضوی،مهندس عبدی ضمن اشاره به اینکه جلسه هماهنگی و همچنین آموزشی سامانه حضور غیاب (HRIS) با حضور سرپرست معاونت منابع انسانی ، مدیر کل جبران خدمت و همچنین مدیر کل امور مالی معاونت شركت مخابرات ايران به صورت ویدیو کنفرانس به صورت سراسری برگزار شد بیان کرد :در این جلسه مقرر شد برابر دستور مدیر عامل محترم شرکت مخابرات ایران کلیه همکاران تمامی تردد ها،مرخصی ها، ماموریت ها،شیفت بندی ها و نوبتکاری های خود را در سامانه HRIS ثبت کنند.

وی افزود:با وجود شرایط به وجود آمده کلیه پرداخت ها بر اساس سیستم HRIS انجام خواهد شد.

مدیر منابع انسانی مخابرات منطقه خراسان رضوی ضمن اشاره به اینکه مدیران موظف هستند کلیه ترددها، ماموریت ها و همچنین ساعات اضافه کاری پرسنل خود را کنترل نمایند افزود:كاركنانی که بدون هماهنگی و تایید مدیر مربوطه اضافه کاری انجام دهند قابل قبول نمی باشد و باید برای ساعات اضافه کاری توجیهات لازم وجود داشته باشد.

گفتنی است در این جلسه تا سطح معاونین، مدیریت ها و مدیران شهرستان های مخابرات منطقه خراسان رضوی حضور داشتند و مدیر منابع انسانی و مدیر  مالی مخابرات استان پیشنهاد های قابل توجهی را در جلسه به صورت ویدئو کنفرانس بیان کردند.