پورتال جامع شرکت مخابرات خراسان رضوی,خدمات اینترنتی تلفن همراه و ثابت,پرداخت الکترونیکی قبوض > خدمات اختصاصی > ارتباطات اختصاصي > لينك 2MEGA
Enter Title
 

 سرويس لينك2Mega  :

يك ارتباط Point to Point ( P2P ) با پهناي باند 2Mb/s مي باشد كه از طريق سيستم هاي انتقال مخابراتي نقطه مبدأ را به نقطه مقصد متصل مي نمايد و كاربرد آن جهت انتقال خطوط تلفن (سانترال) ، ارتباط ديتا ، انتقال تصوير و ...و يا شركتهاي خصوصي ارائه دهنده سرويسهاي دسترسي ( PAP  ) بين دو مركز  مي باشد.

اين ارتباط فاقد سپرده وهزينه اوليه بوده و آبونمان ماهيانه آن به شرح زير مي باشد:

داخل شهري                      2.550.000 ريال

بين شهري (داخل استاني)     4.000.000 ريال