*سرویس پیام چند رسانه ای MMS
سرويس ديتاي همراه
 
عنوان خدمت:
سرويس GPRS
 
شرح خدمت:
با درخواست از سايت همراه اول با نشاني www.mci.ir و سپس گرفتن تنظيمات از همان سايت مذكور سرويس فعال خواهد شد.
 
شرايط و مدارك مورد نياز:
تكميل ثبت نام در سايت و گرفتن تنظيمات براي فعال سازي GPRS
 
 
مدت زمان انجام كار:
همان روز
 
توصيه ها و توضيحات:

اين سرويس صرفا از طريق سايت قابل فعالسازي است و همچنين فعالسازي رايگان مي باشد. براي فعال شدن اين سرويس حتما تنظيمات و ذخيره آن الزامي مي باشد و از آنجايي كه هزينه هاي اين سرويس زياد مي باشد پيشنهاد مي گردد فقط صحت موارد اضطراري از اين سرويس استفاده گردد.

 تلفن براي راهنمايي بيشتر:9990   و135