*بسته های ماهانه پیامک فارسی همراه اول
سرويس نمايشگر شماره
 
عنوان خدمت:
سرويس نمايشگر شماره (Call-Id)
 
شرح خدمت:
با فعال شدن اين سرويس مشترك قادر خواهد بود شماره تلفن تماس گيرنده را روي صفحه نمايش تلفن همراه خود مشاهده نمايد.
 سرويس خدمات غيرحضوري :
با مرجعه مشترك به سايتWWW.MCI.IR و ثبت نام خدمات غير حضوري و ارائه EMAIL و مراجعه بر اداره مشتركين ارتباطات سيار جهت تكميل فرم احراز هويت اطلاعات مربوط به EMAIL اعلام شده مشترك ارسال و پس از تاييد اطلاعات توسط وي USERNAME وPASSWORD به آدرسEMAILداده شده ارسال مي گردد.
محلهاي ارائه خدمت:
اين سرويس براي همه تلفنهاي همراه فعال است .
 
شرايط و مدارك مورد نياز:
ـ اين سرويس مدارك و شرايط خاصي نياز ندارد و به طور خودكار فعال مي باشد .
ـ چنانچه مشترك قبلاً درخواست حذف سرويس فوق را داده باشد ، براي برقراري مجدد نياز به درخواست كتبي در دفاتر خدمات ارتباطي مي باشد .
 
مدت زمان انجام كار:
به صورت پيش فرض فعال است.
 
توصيه ها و توضيحات:
ـ سرويس نمايشگر شماره براي تلفنهاي همراه در نظر گرفته شده است و شماره تلفنهاي ثابت نيز بر روي صفحه نمايشگر همراه مشاهده مي گردد.
 -كليد ميانبر جهت فعالسازي اين سرويس   :                                      *#30#SEND
 
 تلفن براي راهنمايي بيشتر :   9990  و  135