*افزايش شارژ خطوط اعتباري همراه اول
انتقال مكالمه
 
عنوان خدمت:
انتقال مكالمه (CALL DIVERT)
 
شرح خدمت:
با استفاده ازاين سرويس،شما قادر هستيد تماسهاي تلفن خود را به خط تلفن ثابت يا همراه ديگري كه قبلاً تعيين نموده ايد،منتقل نماييد. با بهره برداري از اين سرويس درمواقعي كه نتوانيد خودتان پاسخگو باشيد، فرد ديگري از محل ديگري پاسخگوئي شما را به عهده مي گيرد .
محلهاي ارائه خدمت:
اين سرويس براي همه تلفنها فعال است و نيازي به مراجعه به محل خاصي ندارد
 
شرايط و مدارك مورد نياز:
شرايط خاصي ندارد.
 
مدت زمان انجام كار:
به صورت پيش فرض فعال است.
 
توصيه ها و توضيحات:
ـ آبونمان اين سرويس رايگان مي باشد .
ـ در صورت استفاده از اين سرويس ، هزينه نقطه آغاز تماس تا تلفن همراه به عهده تماس گيرنده و از تلفن همراه به شماره انتقال داده شده به عهده انتقال دهنده مي باشد.
 
تذكر :
استفاده نادرست از اين سرويس موجب اختلال در ارتباط مشترك يا ايجاد مزاحمت براي ساير مشتركين مي گردد.
 
 تلفن براي راهنمايي بيشتر :  9990  و 135