* ثبت نام تلفن بدون سيم WLL
ثبت نام تلفن بدون سيم(WLL)
 

 

نام و سطح خدمت :

تلفن ثابت - ثبت نام تلفن بدون سيم(wll )

مشخصات:

 مراجعه متقاضی و ارائه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام تلفن بدون سيمGSM WLL  (مخصوص مکان هایی که امکان واگذاری تلفن ثابت كابلي  به دلیل محدودیت های امکانات فنی ميسر نمی باشد.)كه در حال حاضر در برخي از نقاط روستايي استان انجام مي پذيرد

تعرفه و تخفيف ها

تعرفه جاری 100000ریال بعلاو عوارض و مالیات مصوب ساليانه که بصورت فیش بانکی صادر و به متقاضی جهت پرداخت نقدی تحویل می گردد.

(ضمنا مبلغ 50000  ریال بابت شارژ اولیه نیز از طریق فیش بانکی توسط متقاضی پرداخت می گردد

 

 

محل دريافت خدمت و نحوه تقاضا :

 مراجعه متقاضی به امورمشترکین مرکز مربوطه و ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و تکمیل فرم کارت تقاضا و اشتراک تلفن

 

نحوه پشتيباني و خدمات پس از فروش :

- شماره های امورمشترکین مراکز شامل پیش شماره تلفن مرکز بعلاوه چهار شماره 9999

- دفاتر خدمات ارتباطی و پیشخوان دولت که آدرس آنها در پرتال موجود می باشد

- پرتال شرکت مخابرات خراسان رضوی که آدرس آن در بالای این فرم درج شده است

- شماره تماسهای پشتیبانی 135

- شماره اعلام خرابی 117 در شهرستانها و 17 در مشهد

- شماره تلفن  1818برای خدمات آبونمان و پرداخت صورت حساب