*ثبت نام تلفن ثابت با هزينه اتصال
ثبت نام تلفن ثابت
 

نام و سطح خدمت:

تلفن ثابت -  ثبت نام تلفن ثابت با هزینه اتصال 

مشخصات :

ثبت نام تلفن ثابت با هزینه اتصال  یعنی واگذاری اشتراک تلفن ثابت دائمی با دریافت هزینه اتصال و  پس از مراجعه متقاضی برای ثبت نام.

برای سهولت در امر ثبت نام تلفن ثابت و  اطمينان از امكان واگذاری امكان سریع آن به مشترک ابتدا مشترک پس از مراجعه به دفاتر مشترکین فرم بررسی امکانات را تکمیل  كرده/سپس بررسي فني توسط مخابرات انجام شده و در صورت نتيجه  مثبت ساير مراحل ثبت نام  انجام میشود و  زمان انجام كار بین 1 تا 5 روز (بررسي و واگذاري) خط  شامل میشود.

 تعرفه و تخفيف ها :

تعرفه جاری 500000 (پانصد هزار ریال) بعلاوه 6% عوارض و مالیات مصوب ساليانه که به صورت فیش بانکی در اختیار متقاضی جهت پرداخت نقدی به وی تحویل می گردد.

محل دريافت خدمت و نحوه تقاضا :

مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و یا امور مشترکین مرکز مربوطه و ارائه مدارک مورد نیاز شامل اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و تکمیل فرم کارت تقاضا و اشتراک تلفن و در صورت لزوم به بررسی امکانات ابتدا تکمیل فرم بررسی و در صورت مثبت بودن جواب تکمیل کارت ثبت نام

نحوه پشتيباني و خدمات پس از فروش :

- شماره های امورمشترکین مراکز شامل پیش شماره تلفن مرکز بعلاوه چهار شماره 9999

- دفاتر خدمات ارتباطی و پیشخوان دولت که آدرس آنها در پرتال موجود می باشد

- پرتال شرکت مخابرات خراسان رضوی که آدرس آن در بالای این فرم درج شده است

- شماره تماسهای پشتیبانی 135

- شماره اعلام خرابی 117 در شهرستانها و 17 در مشهد

- شماره تلفن  1818برای خدمات آبونمان و پرداخت صورت حساب