ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز شهید پرستش سبزوار 1397/08/01 1397/08/02 1397/08/03 سبزوار شهید پرستش
2 اختلال در مسیر فیبر نوری کاشمر - بردسکن 1397/07/30 1397/08/01 1397/08/01 کاشمر کاشمر
3 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن حصار جلال، خیام نیشابور 1397/07/28 1397/07/29 1397/08/02 تربت حیدریه، نیشابور حصار جلال، خیام
4 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهید مطهری 1397/07/25 1397/07/29 1397/08/01 مشهد شهید مطهری
5 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهرستان کاشمر، قازقان مشهد 1397/07/23 1397/07/24 1397/07/26 کاشمر، مشهد کاشمر، قازقان
6 اختلال در خطوط مرکز تلفن طلاب و فرشچی 1397/07/22 1397/07/23 1397/07/23 مشهد طلاب و فرشچی
7 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تایباد، ابارش سبزوار 1397/07/18 1397/07/18 1397/07/22 تایباد، سبزوار تایباد، ابارش
8 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن نبوت، پرستش سبزوار، شاهد گناباد، ابارش سبزوار 1397/07/16 1397/07/17 1397/07/19 مشهد، سبزوار، گناباد نبوت، پرستش، شاهد، ابارش
9 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن مطهری شهرستان فریمان 1397/07/15 1397/07/14 1397/07/18 فریمان مطهری
10 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز کوثر 1397/07/11 1397/07/14 1397/07/16 مشهد کوثر
11 اختلال در خطوط مخابراتی شهرک صنعتی توس 1397/07/08 1397/07/10 1397/07/10 مشهد شهرک صنعتی توس
12 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهرستان سرخس، عدالت 1397/07/03 1397/07/07 1397/07/14 سرخس، مشهد سرخس، عدالت
13 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز شهید صابری وحید، کوثر 1397/07/03 1397/07/04 1397/07/10 مشهد صابری وحید، کوثر
14 مرکز امت 1397/07/02 1397/07/02 1397/07/02 مشهد امت
15 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهرستان کاشمر 1397/06/26 1397/06/31 1397/07/01 کاشمر کاشمر
16 اختلال در خطوط مرکز تلفن تایباد 1397/06/21 1397/06/22 1397/06/22 تایباد تایباد
17 ختلال در خطوط مخابراتی مرکز بهارستان 1397/06/19 1397/06/20 1397/06/22 مشهد بهارستان
18 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز طرقبه 1397/06/11 1397/06/12 1397/06/14 بینالود طرقبه
19 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز عدالت، جنگل رشتخوار 1397/06/05 1397/06/06 1397/06/07 مشهد، رشتخوار عدالت، جنگل
20 اختلال در خطوط مرکز تلفن طلاب 1397/06/04 1397/06/05 1397/06/07 مشهد طلاب
21 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز عبدل آباد تربت حیدریه، مسیر مشهد - نیشابور 1397/05/28 1397/05/29 1397/05/29 تربت حیدریه، مشهد - نیشابور عبدل آباد، مسیر مشهد - نیشابور
22 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن چاهشک 1397/05/27 1397/05/28 1397/05/28 توابع مشهد چاهشک
23 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تکمار خلیل آباد، کوثر 1397/05/22 1397/05/23 1396/05/27 خلیل آباد، مشهد تکمار، کوثر
24 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز چناران، کارخانه قند فریمان 1397/05/21 1397/05/22 1397/05/23 چناران، فریمان چناران، کارخانه قند
25 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز ثامن الائمه (ع)، استقلال 1397/05/20 1397/05/21 1397/05/24 مشهد ثامن الائمه (ع)، استقلال
26 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز چاهشک مشهد، باخرز تایباد 1397/05/17 1397/05/20 1397/05/21 مشهد، تایباد چاهشک، باخرز
27 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز شهید سالاری تربت حیدریه 1397/05/13 1397/05/15 1397/05/18 تربت حیدریه شهید سالاری
28 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز پیروزی 1397/05/08 1397/05/06 1397/05/09 مشهد پیروزی
29 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز چناران - قوچان 1397/05/06 1397/05/08 1397/05/08 چناران - قوچان - درگز - کلات چناران - قوچان - درگز - کلات - توابع
30 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز طرقبه، کوثر 1397/05/03 1397/05/06 1397/05/08 طرقبه، مشهد طرقبه، کوثر
123456
ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 اختلال در خطوط دیتامرکز تلفن امام خمینی 1397/01/18 1396/01/18 1396/01/21 مشهد امام خمینی
2 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن پرستش شهرستان سبزوار 1396/09/27 1396/09/28 1396/09/28 سبزوار پرستش
3 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهید مدرس تربت حیدریه 1396/08/29 1396/09/01 1396/09/01 تربت حیدریه شهید مدرس
اطلاعاتی ثبت نشده است !

ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

خدمات تلفن همراه از طریق تلفن ثابت 09129990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

پرداخت قبوض تلفن 2000

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - ساختمان مرکزی مخابرات منطقه خراسان رضوی - صندوق پستی 333-91735

تلفنخانه : 38111

فکس: 38112525 051

تست سرعت