ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز المهدی، کوثر 1398/01/27 1398/02/28 1398/02/28 مشهد المهدی، کوثر
2 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن فرشچی 1398/01/26 1398/01/28 1398/01/28 مشهد فرشچی
3 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن سلمان 1398/01/26 1398/02/03 1398/02/03 خواف سلمان
4 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز فیروزه - همت آباد شهرستان نیشابور 1398/01/26 1398/01/28 1398/01/28 نیشابور فیروزه - همت آباد
5 اختلال در سرویس Adsl مرکز سبزوار 1398/01/24 1398/01/26 1398/01/26 سبزوار سبزوار
6 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن ثامن الائمه (ع)، شهید فرشچی 1398/01/21 1398/01/24 1398/01/26 مشهد ثامن الائمه (ع)، شهید فرشچی
7 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز شهید مطهری، مشکان و پرستش سبزوار 1398/01/21 1398/01/24 1398/01/25 مشهد، پرستش شهید مطهری، مشکان و پرستش
8 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز شهید فرشچی 1398/01/17 1398/01/19 1398/01/19 مشهد شهید فرشچی
9 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز مطهری 1397/12/26 1397/12/26 1397/12/26 مشهد مطهری
10 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن مطهری شهرستان فریمان 1397/12/20 1397/12/21 1397/12/22 فریمان مرکز مطهری
11 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز آزادی، بیجور شهرستان بردسکن - سبزوار 1397/12/19 1397/12/20 1397/12/20 مشهد، بردسکن - سبزوار آزادی، بیجور
12 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز بیجور شهرستان بردسکن - سبزوار 1397/12/19 1397/12/20 1397/12/20 بردسکن - سبزوار بیجور
13 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تایباد و خواف، فریمان 1397/12/15 1397/12/18 1397/12/19 تایباد و خواف، فریمان تایباد و خواف، فریمان
14 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز گراخک شهرستان طرقبه شاندیز 1397/12/14 1397/12/15 1397/12/15 طرقبه شاندیز گراخک
15 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز آزادی 1397/12/13 1397/12/13 1397/12/14 مشهد آزادی
16 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز کاشمر، قوچان، فدائیان اسلام 1397/12/08 1397/12/09 1397/12/14 کاشمر، قوچان، مشهد کاشمر، تبارک یدک، اللهیان و امام وردیخان، فدائیان اسلام
17 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن قدمگاه و درود نیشابور 1397/12/07 1397/12/08 1397/12/13 نیشابور قدمگاه- درود
18 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز کاشمر 1397/12/07 1397/12/08 1397/12/08 کاشمر کاشمر
19 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز فیروزه ، محمدآباد آستانه 1397/12/07 1397/12/12 1397/12/12 نیشابور، تربت حیدریه فیروزه، محمدآباد آستانه
20 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز دهقان نیشابور 1397/12/06 1397/12/08 1397/12/08 نیشابور دهقان
21 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز ثامن الائمه (ع)، چناران 1397/12/05 1397/12/06 1397/12/07 مشهد، چناران ثامن الائمه (ع)، چناران
22 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز ثامن الائمه (ع)، شهید صابری وحید، شهید فرشچی، شهید مطهری، طلاب، مشکان و پرستش 1397/12/04 1397/12/05 1397/12/07 مشهد، سبزوار ثامن الائمه (ع)، شهید صابری وحید، شهید فرشچی، شهید مطهری، طلاب، مشکان و پرستش
23 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهرستان کاشمر 1397/11/29 1397/11/30 1397/12/02 کاشمر کاشمر
24 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز ثامن الائمه (ع)، انقلاب، سنگان پایین 1397/11/28 1397/11/29 1397/12/01 مشهد، تایباد، خواف ثامن الائمه (ع)، انقلاب، سنگان پایین
25 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز نبوت، آزادی 1397/11/27 1397/11/28 1397/11/28 مشهد نبوت، آزادی
26 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن مزدوران شهرستان سرخس 1397/11/17 1397/11/18 1397/11/18 سرخس مزدوران
27 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن چناران، شهید مطهری 1397/11/14 1397/11/15 1397/11/18 چناران، مشهد چناران، مشهد
28 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز استقلال، ولیعصر تایباد 1397/11/10 1397/11/13 1397/11/17 مشهد، تایباد استقلال، ولیعصر
29 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز ثامن الائمه (ع)، تربت جام 1397/11/03 1397/11/07 1397/11/09 مشهد، تربت جام ثامن الائمه (ع)، تربت جام
30 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن نبوت - فرشچی، فریمان 1397/10/30 1397/11/01 1397/11/03 مشهد، فریمان نبوت - فرشچی، فریمان
123456789
ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 برگردان دیتای خانگی و تجاری 1397/10/18 1397/10/19 1397/10/22 خراسان رضوی خراسان رضوی
2 برگردان دیای خانگی و تجاری 1397/10/18 1397/10/19 1397/10/22 خراسان رضوی خراسان رضوی
3 اختلال در خطوط دیتامرکز تلفن امام خمینی 1397/01/18 1396/01/18 1396/01/21 مشهد امام خمینی
4 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن پرستش شهرستان سبزوار 1396/09/27 1396/09/28 1396/09/28 سبزوار پرستش
5 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهید مدرس تربت حیدریه 1396/08/29 1396/09/01 1396/09/01 تربت حیدریه شهید مدرس
ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 اختلال در سرویس Adsl مرکز سبزوار 1398/01/24 1398/01/26 1398/01/26 سبزوار سبزوار
2 اختلال در ADSL مرکز تلفن قوچان 1398/01/11 1398/01/18 1398/01/18 قوچان قوچان
3 قطع و اختلال ADSL 1397/09/17 1397/09/18 1397/09/18 خراسان رضوی خراسان رضوی
4 اختلال در دسترسی به پنل کاربری مشترکین اینترنت مخابرات 1397/09/14 1397/09/14 1397/09/14

ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

خدمات تلفن همراه از طریق تلفن ثابت 09129990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

پرداخت قبوض تلفن 2000

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - ساختمان مرکزی مخابرات منطقه خراسان رضوی - صندوق پستی 333-91735

تلفنخانه : 38111

فکس: 38112525 051

تست سرعت