شهرستان
کمينه
ويرايشگر متن
 

 

 

             تاریخچه مخابرات فیض آباد

 

                          

ارتباط شهر فیض آباد بوسیله یک خط مورس در سال 1336 برقرار گردید و تا سال 1354 ادامه پیدا کرد در سال 1354 با راه اندازی مرکز تلفن خودکار شهر تربت حیدریه یک خط تلفن مغناطیسی فیض آباد به  خودکار تبدیل شد و در سال 1356 با نصب یک دستگاه 15 شماره ای تلفن مغناطیسی، شماره های آن به ادارات دولتی واگذار گردید.

  در سال 1358 همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی با نصب یک دستگاه 12 کاناله ارتباط بین شهری فیض آباد از یک خط به 12 خط افزایش پیدا کرد.در سال 1360 با نصب دستگاه مخابره تلگراف به ظرفیت 5 کانال ارتباط تلگرافی فیض آباد با کلیه شهرهای ایران برقرار گردید.

  در سال 1362 ساختمان دفتر مخابرات فیض آباد مورد بهره برداری قرار گرفت و با نصب یک دستگاه  سوئیچ شهری 100 شماره نیمه خودکار در سال 1364 به کلیه ادارات و ارگانهای دولتی و بعضی اشخاص  تلفن واگذار گردید.

 در سال 1366 ارتباط بین شهری از 12 کانال کاریر به 24 کانال رادیویی و از 100 شماره نیمه خودکار به 400 شماره تمام خودکار افزایش یافت.با احداث ساختمان مرکز 5000 شماره ای شهر فیض آباد در سال  1374 یک  دستگاه سوئیچ بین شهری با ظرفیت 120 کانال رادیویی و دستگاه سوئیچ شهری  به ظرفیت 3000 شماره نصب و راه اندازی گردید    در سال 1382 سوئیچ شهری 3000 شماره ای به 5000 شماره  افزایش و در آخرین توسعه در سال 84 سوئیچ دیجیتال شهری به ظرفیت 7000 شماره و مجهز به سیستم   CALLER  ID و سرويسهاي ويژه اي نظيرسرويس بيدارباش،انتقال و انتظار مكالمه،سرويس مكالمه كنفرانسي و نيز سرويس ايجاد سرگروه براي چند شماره،  نصب و راه اندازی گردید.