سرویس فیبرنوری :

کابلهای فیبرنوری بعلت وجود پهنای باند بسیار زیاد به سه دسته تقسیم می گردند :

1-   تار یا کابلهایی که جهت ارتباطات (تلفنی) مورد بهره برداری قرار می گیرند.

2-  تار یا کابلهایی که جهت استفاده از ارتباطات غیر تلفنی (تصویری، تلویزیونی، دیتا وغیره) مورد بهره برداری قرار می گیرند.

3-   تلفیقی ازدو حالت فوق باشد.

متقاضیان میتوانند تقاضای استفاده از فیبرنوری دسترسی را به همراه تکمیل پرسشنامه اولیه که حاوی اطلاعات خواسته شده می باشد را به شرکت مخابرات ارائه نمایند.

هزینه طراحی ، بهاء اجناس ، لوازم و تجهیزات و همچنین هزینه های اجرائی پس از محاسبه جهت پرداخت به متقاضی اعلام خواهدشد.

هزینه نگهداری ماهانه اینگونه کابلهای دسترسی (اعم از رزرو و غیر رزرو) از تاریخ تکمیل کابلکشی و تحویل براساس آخرین فهرست بهای شرکت مخابرات ایران  درماه نسبت به متراژ کابل اعم از داخل مرز و یا خارج مرز می باشد.


ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

خدمات تلفن همراه از طریق تلفن ثابت 09129990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

پرداخت قبوض تلفن 2000

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - ساختمان مرکزی مخابرات منطقه خراسان رضوی - صندوق پستی 333-91735

تلفنخانه : 38111

فکس: 38112525 051

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

تست سرعت