(( راهنمای درخواست کدهای چهار و پنج رقمی ))

* کد چهاررقمی:

یک شماره تلفن ثابت با طول 4 رقم می باشد. جهت برقراری تماس با شماره چهار رقمی ، فقط 4 رقم شماره گیری کافی است. این شماره به راحتی بخاطر سپرده میشود و برای کاربری تبلیغاتی ، تجاری و خدماتی بسیار مناسب است.

شماره چهار رقمی به صورت یکطرفه ( زنگ خور ) و دوطرفه قابل واگذاری است. متقاضی می تواند با شماره چهار رقمی دوطرفه همانند تلفن عادی با سایرین تماس بگیرد. تعرفه مکالمه کد چهار رقمی برابر با تعرفه تلفن ثابت میباشد.

اجاره سالیانه کد چهار رقمی با توجه قابلیت های مورد نظر متقاضی و رند بودن شماره ، برای شرکت های تجاری از حدود 4 میلیون تومان تا 20 میلیون تومان متغیر است. ( طبق تعرفه سال 97 و بدون احتساب مالیات )

* کد پنج رقمی:

یک شماره تلفن ثابت با طول 5 رقم می باشد. جهت برقراری تماس با شماره پنج رقمی ، فقط 5 رقم شماره گیری کافی است. این شماره به راحتی بخاطر سپرده میشود و برای کاربری تبلیغاتی ، تجاری و خدماتی بسیار مناسب است.

شماره پنج رقمی به صورت یکطرفه ( زنگ خور ) و دوطرفه قابل واگذاری است. متقاضی می تواند با شماره پنج رقمی دوطرفه همانند تلفن عادی با سایرین تماس بگیرد. تعرفه مکالمه کد پنج رقمی برابر با تعرفه تلفن ثابت میباشد.

با اضافه کردن سه رقم داخلی به انتهای شماره پنج رقمی ( از 000 تا 999 ) می توان از یک شماره پنج رقمی به صورت 1000 شماره هشت رقمی استفاده کرد. جهت برقراری تماس در این حالت ، پنج رقم سرشماره و سه رقم داخلی پشت سر هم شماره گیری میشود و تماس بلافاصله به داخلی مورد نظر وصل میشود. این حالت برای کاربری سازمانی و اداری و شرکت های بزرگ مناسب می باشد.

اجاره سالیانه کد پنج رقمی با توجه قابلیت های مورد نظر متقاضی و رند بودن شماره ، برای شرکت های تجاری از حدود 420 هزار تومان تا 2 میلیون تومان متغیر است. ( طبق تعرفه سال 97 و بدون احتساب مالیات )

 لطفا جهت دریافت فرم درخواست کد چهار و پنج رقمی اینجا را کلیک کنید

 پیگیری امور از اداره فروش تجاری :

        رئیس اداره –  مختارپور    38559900     کارشناس مسئول– محمودزاده 38559955        

 کارشناسان فروش :

        محمد رضا هاشمی            38559911       خانم سلطانی            38559933

        امین اخلاقی مقدم            38559922        محمد فرنیان          38559944

        مسعود محمدی فر            38559966        تلفنخانه شرکت مخابرات    38111

 

 


ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

خدمات تلفن همراه از طریق تلفن ثابت 09129990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

پرداخت قبوض تلفن 2000

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - ساختمان مرکزی مخابرات منطقه خراسان رضوی - صندوق پستی 333-91735

تلفنخانه : 38111

فکس: 38112525 051

تست سرعت