پورتال اطلاع رسانی اینترنت پرسرعت > تعرفه ها
تعرفه ها

نام سرویس

مبلغ - ریال

سرعت 128  حجم نامحدود

128سه ماهه

312480

128شش ماهه

624960

128یک ساله

1249920

سرعت 256 حجم نامحدود

256سه ماهه

395640

256شش ماهه

791280

256یک ساله

1582560

سرعت 512 حجم نامحدود

512سه ماهه

645120

512شش ماهه

1290240

512یک ساله

2580480

  سرعت 1 مگا 

1مگا سه ماهه

1207080

1مگا شش ماهه

2414160

1مگا یک ساله

4828320

سرعت 2 مگا

2مگا سه ماهه

2348640

2مگا شش ماهه

4697280

2مگا یک ساله

9394560

 

 

نام سرویس

مبلغ - ریال

  طرح طلايي حجم دانلود 3 گيگابايت

طلایی 3 ماهه

267750

طلایی 6 ماهه

535500

طلایی یکساله

1071000

طرح نقره اي  حجم دانلود 2 گيگابايت

نقره ای 3 ماهه

220500

نقره ای 6 ماهه

441000

نقره ای یکساله

882000

طرح برنزي  حجم دانلود 1 گيگابايت

برنزی 3 ماهه

157500

برنزی 6 ماهه

315000

برنزی یکساله

630000

طرح بعثت حجم دانلود 5 گيگابايت

بعثت 3 ماهه

378000

بعثت6 ماهه

756000

بعثت یکساله

1512000